Header Ads

Căn hộ Era Đức Khải Quận 7 block B2

Căn hộ Era Đức Khải Quận 7 block B2: 318 căn hộ, 24 tầng, thuộc khu 3

  • Hướng Nam, hướng Tây: Tầm nhìn ra khung cảnh tự nhiên rộng lớn, đẹp và gần sông.
  • Hướng Bắc: Góc nhìn ra sân vườn khuôn viên nội bộ của khu
  • Hướng Đông: Có góc nhìn ra sân vườn khuôn viên nội bộ của khu và gần đường 15B


Era B2 tầng 5-8,10-11
- Diện tích sàn: 1974,87 m2
- Diện tích sàn phần căn hộ: 1592,28 m2

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.